صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب

 

پژوهشی های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1397


کد ضریب 1 کد ضریب 2 کد ضریب 3 کد ضریب 4 کد ضریب 5
1 علی کوزه گران
امیر عزیزی گندمکاری

علی کوزه گران

 
2 ناموجود به دلیل رتبه یک شدن دو دانشجو
محمد حسین لشگری پور

سید علی میرمجیدی نظامی

 
3 شهریار مرادی
امید ابری
محمد حسین لشگری پور
محسن طالب
حدیثه رحیمی نژاد
4 سید علی میرمجیدی نظامی
مهران بهتویی
امیر عزیزی گندمکاری
شهریار مرادی

5 محسن طالب
فائزه عسگری


سید علی میر مجیدی
6 نیلوفر مبصری

مهران بهتویی
سید عرفان خادم نیا

مرتضی نیکونژاد
7 حدیثه رحیمی نژاد
حامد دماوندی
مرتضی نیکونژاد
سید دانیال موسوی
شهریار مردای
8 سید دانیال موسوی
علی کرشیار
عرفان آسیابچی
حدیثه رحیمی نژاد
سارا مسگری
9 سید عرفان خادم نیا
محمدجعفر طالعی
محمد حکیمی آسیابر
سارا مسگری
عرفان آسیابچی
10 سارا مسگری
پرستو اکبری
علیرضا آزادنیا
نیلوفر مبصری
علیرضا آزادنیا
11 بهنام جباری
مریم اباذری
یکتا سادات امیرخلیلی
وحید رضوان پور
علی کوزه گران
12 وحید رضوان پور


سپیده صدقی
نیلوفر مبصری
13 سپیده صدقی
لیلا فیاض
مریم اباذری
بهنام جباری
وحید رضوان پور
14 محمدحسین آشتیانی
مسعود شهمیری
رضا نایب مراد
فاطمه جمشیدی
حامد میلانی
15 علیرضا آزادنیا
محمد فیضی
حامد میلانی

محمد حکیمی آسیابر
16  

علیرضا شیرین
محسن طالب
17 فاطمه جمشیدی


محمدحسین آشتیانی
امیر عزیزی گندمکاری
18 علیرضا شیرین
سید هیژا حسینی

علیرضا آزادنیا

19 شبنم سپاسی

سید محمدرضا شاه صاحبی
سجاد رحمانی
بهنام جباری
20 علیرضا نظری

امید ابری
علیرضا نظری
سیدمحمدرضا شاه صاحبی
  • این لیست دائم به روز می شود. در صورتیکه شما یا دوستان پژوهشی شما در جاهای خالی این لیست جای دارند، اطلاعات آنها را به آدرس iedepcrm@gmail.com ایمیل فرمایید،یا به pazhuhesh@ تلگرام نمایید 

کد ضریب 1 : گرایش های ( بهینه سازی سیستم ها-سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری)

کدضریب 2: گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کد ضریب 3: گرایش آینده پژوهی

کد ضریب 4: گرایش های ( سیستم های مالی - لجستیک و زنجیره تامین)

کد ضریب 5: مدیریت مهندسی 

همچنین در این قسمت به برخی از خدمات موسسه پژوهش که مورد استفاده ی رتبه های برتر قرار گرفته اند، می پردازیم:

☑️نام: علی کوزه گران
🎖رتبه : 1 بهینه سازی-1 مالی
🎯خدمات :آزمون-نکته و تست آنلاین آمار و تحقیق و اقتصاد مهندسی-گرامر آنلاین
☑️نام: امیر عزیزی گندمکاری
🎖رتبه : 1 سیستم و 4 آینده پژوهی
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: محمدحسین لشگری پور
🎖رتبه : 2 سیستم-3 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون
☑️نام: سید علی میرمجیدی نظامی
🎖رتبه : 4 بهینه سازی-2 مالی-5 مدیریت مهندسی
 🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون
☑️نام: شهریار مرادی
🎖رتبه : 3 بهینه سازی-4 مالی-7 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آزمون - گرامر 1روزه زبان
☑️نام:امید ابری
🎖رتبه : 3 سیستم-20 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - ریاضی - گرامر 1روزه
☑️نام:حدیثه رحیمی نژاد
🎖رتبه : 7 بهینه سازی-8 مالی-3 مدیریت مهندسی
🎯خدمات :آمار - تحقیق - آزمون

☑️نام: نیلوفر مبصری
🎖رتبه : 6 بهینه سازی-10 مالی-12 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار(سال95)،تحقیق(سال95)،آزمون
☑️نام: سید دانیال موسوی
🎖رتبه : 8 بهینه سازی-7 مالی
🎯خدمات : آزمون

☑️نام:سید عرفان خادم نیا
🎖رتبه : 9 بهینه سازی-6 مالی
🎯خدمات :آمار-تحقیق-آزمون-کیفیت-موجودی-اقتصاد-نکته و تست آمار و تحقیق

☑️نام: علی کرشیار
🎖رتبه : 8 سیستم
🎯خدمات : آزمون

☑️نام: عرفان آسیابچی
🎖رتبه : 8 آینده پژوهی-9 مدیریت مهندسی
🎯خدمات :آمار - تحقیق - آزمون - کیفیت

☑️نام: سارا مسگری
🎖رتبه : 10 بهینه سازی-9 مالی-8 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آزمون - گرامر 1 روزه زبان

☑️نام: محمدجعفر طالعی
🎖رتبه : 9 سیستم
🎯خدمات : آزمون

☑️نام: محمد حکیمی آسیابر
🎖رتبه : 9 آینده پژوهی-15 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون

☑️نام: پرستو اکبری
🎖رتبه : 10 سیستم
🎯خدمات : آمار-تحقیق-آزمون-نکته و تست آمار
 ☑️نام: بهنام جباری
🎖رتبه : 11 بهینه سازی-13 مالی-19 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آزمون

☑️نام:سپیده صدقی
🎖رتبه : 13 بهینه سازی-12 آینده پژوهی
🎯خدمات : آزمون

☑️نام:مریم اباذری
🎖رتبه : 11 سیستم-13 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق

☑️نام:وحید رضوان پور
🎖رتبه :12 بهینه سازی-11 مالی-13 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون -کیفیت - اقتصاد - موجودی - نکته و تست طرحریزی
☑️نام:یکتا سادات امیر خلیلی
🎖رتبه : 11 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار-تحقیق-آزمون-کیفیت-موجودی-اقتصاد-طرح ریزی-پروژه-نکته و تست آمار و تحقیق-زبان عمومی-زبان تخصصی

☑️نام:محمدحسین آشتیانی
🎖رتبه : 14 بهینه سازی-17 مالی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - کیفیت - اقتصاد - موجودی - نکته و تست آمار
 ☑️نام: مسعود شهمیری
🎖رتبه : 14 سیستم
🎯خدمات : آزمون

☑️نام:رضا نایب مراد
🎖رتبه : 14 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - کیفیت - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق

☑️نام: فاطمه جمشیدی
🎖رتبه : 17 بهینه سازی-14 مالی
🎯خدمات : آزمون - نکته و تست اقتصاد

☑️نام: حامد میلانی
🎖رتبه : 15 آینده پژوهی - 14 مدیریت مهندسی
🎯خدمات :نکته و تست آنلاین آمار و تحقیق - نکته و تست طرح ریزی و موجودی - نکته و تست کیفیت و اقتصاد - آزمون

☑️نام: علیرضا شیرین
🎖رتبه : 18 بهینه سازی-16 مالی
🎯خدمات : نکته و تست آمار و تحقیق-نکته و تست طرحریزی ، کیفیت ، اقتصاد - آزمون

☑️نام: سید محمدرضا شاه صاحبی
🎖رتبه : 19 آینده پژوهی-20 مدیریت مهندسی
🎯خدمات :آمار- تحقیق-آزمون-طرحریزی-موجودی-پروژه-کیفیت-اقتصاد-نکته و تست آمار و تحقیق
☑️نام:سجاد رحمانی
🎖رتبه : 19 مالی
🎯خدمات : آمار آنلاین-تحقیق آنلاین-آزمون-طرح ریزی آنلاین-موجودی آنلاین-موجودی آنلاین-گرامر آنلاین

☑️نام:علیرضا نظری
🎖رتبه : 20 بهینه سازی-20 مالی
🎯خدمات : آزمون
 ☑️نام:علیرضا آزاد نیا
🎖رتبه :15 بهینه سازی-18مالی-10آینده پژوهی و مدیریت مهندسی
🎯خدمات :آزمون

☑️نام:لیلا فیاض
🎖رتبه : 13 سیستم
🎯خدمات :آمار-تحقیق-آزمون-نکته و تست آمار و تحقیق-اقتصاد-نکته وتست آنلاین زبان
☑️نام:حامد دماوندی
🎖رتبه : 7 سیستم
🎯خدمات : آزمون

☑️نام:شبنم سپاسی
🎖رتبه :19 بهینه سازی
🎯خدمات : نکته و تست آنلاین آمار-نکته و تست آنلاین تحقیق-کیفیت آنلاین-آزمون

برای مشاهده مصاحبه های غیر حضوری کلیک نمایید

👇مصاحبه تصویری با رتبه برتر های پژوهشی👇


 


برنامه کلاسهای آنلاین آمادگی کنکور ارشد صنایع 98 - دوره تابستان 97

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد98 صنایع- دوره تابستان 97

مصاحبه با رتبه های برتر سال های گذشته

برنامه آزمون های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد صنایع و سیستم 98


آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .