صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
     8 مرحله آزمون های آزمایشی کنکور ارشد 1401
  99/12/03

زمانبندی برگزاری آزمونهای آزمایشی مهندسی صنایع (کلیه گرایشات)بر طبق برنامه زیر می باشد:

زمان بندی آزمون ها:

آزمون اول 1400/10/10
یک چهارم اول
آزمون دوم 1400/11/01
یک چهارم دوم
آزمون سوم 1400/11/15
نیمه اول
آزمون چهارم 1400/12/06 یک چهارم سوم
آزمون پنجم 1400/12/27 یک چهارم چهارم
آزمون ششم 1401/01/26 نیمه دوم
آزمون هفتم* 1401/02/09 شبیه سازی کنکور ارشد
آزمون هشتم* 1401/02/23

شبیه سازی کنکور ارشد

*تاریخ آزمون هفتم و هشتم پس از اعلام زمان کنکور توسط سازمان سنجش، امکان تغییر دارد.

بودجه بندی آزمون‌های گرایش مجموعه مهندسی صنایع (1259):

عنوان درس

تقسیم بندی

مباحث

آمار و احتمالات مهندسی

طراح: دکتر مجیدایوزیان

تعداد سوالات: 20

4/1 اول

آنالیز ترکیبی، اصول احتمال، احتمال شرطی، متغيرهاي تصادفی گسسته

4/1 دوم

متغیرهای تصادفی پیوسته، متغیرهای تصادفی با توزیع توام،خواص امیدریاضی، قضایای حدی

4/1 سوم

آمار توصیفی، توزیع‌های نمونه‌ای، برآورد نقطه‌ای، برآورد فاصله‌ا‌ی

4/1 چهارم

آزمون فرض، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگی

تحقیق در عملیات 1و2

طراح: 

مهندس ایمن پور، دکتر خاکبازان

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

مفاهیم برنامه ریزی خطی، جبرخطی و آنالیز محدب، روش سیمپلکس

4/1 دوم

روشهای M- بزرگ و دوفازی، دورافتادگی، سیمپلکس اصلاح شده و کراندار، دوگان، تحلیل پارامتریک، تحلیل حساسیت

4/1 سوم

حمل و نقل و تخصیص و شبکه، برنامه ریزی غیرخطی

4/1 چهارم

برنامه ریزی عددصحیح، برنامه ریزی پویا، نظریه بازیها، برنامه ریزی آرمانی

زبان عمومی و تخصصی

طراح: استاد جهانشاهی،

دکتر فرید

تعداد  سوالات: 30

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50 

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

طراح:

استاد قاسمی

تعداد  سوالات: 10

4/1 اول

محاسبه انواع فاصله ها-مکانیابی

4/1 دوم

استقرار ماشین آلات-استقرار دستی-استقرار کامپیوتری

4/1 سوم

تخمین خرابی-تخمین کسر ماشین آلات-تخمین نیروی انسانی

4/1 چهارم

طراحی خط تولید-انبارش گسسته-کلیات طرح ریزی

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل موجودی

طراح:

استاد قاسمی

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

کلیات موجودی-مدل سفارش اقتصادی

4/1 دوم

مدل سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن کمبود-مدل تولید اقتصادی-مدل سفارش همزمان چند کالا

4/1 سوم

مدل های محدودیت دار-مدل های تخفیف-مدل احتمالی تک دوره ای

4/1 چهارم

مدل های احتمالی چند دوره ای-مدل تقاضای قطعی و پویا-روش های پیش بینی

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 


کنترل پروژه

طراح:

دکتر قاسمی

تعداد سوالات: 10


4/1 اول

تعريف پروژه، ساختار...، قراردادها، استانداردها، محدوده و WBS

4/1 دوم

گانت چارت، شبكه هاي برداري، گره اي، CPM وPN و محاسبات زماني و شناوري ها

4/1 سوم

تخصيص منابع، تسطيح منابع، برآورد هزينه، موازنه هزينه زمان

4/1 چهارم

شبكه هاي PERT و GERT، محاسبات درصد پيشرفت و تكنيك

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل کیفیت

طراح:

دکتر ایوزیان

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

مفاهیم اولیه کیفیت،کنترل فرآیند آماری،قابلیت کارایی فرآیند

4/1 دوم

نمودارهای کنترل برای مشخصه های متغیر

4/1 سوم

نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

4/1 چهارم

نمونه گیری به منظور پذیرش

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

اقتصاد مهندسی

طراح:

دکتر اسماعیلی

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

مفاهيم و اصول اساسی اقتصاد مهندسی، معرفی فاکتورها و جريانات نقدی، حالات خاص فرآیندهای مالی، نرخ‌های اسمی و موثر

4/1 دوم

روش‌های ارزش فعلی و يکنواخت سالانه ،روش نرخ بازگشت سرمايه

4/1 سوم

روش B/C ، روش دوره بازگشت سرمايه، روش تحلیل عمر خدمت، روش ارزش آینده

4/1 چهارم

استهلاک، تجزيه و تحليل اقتصادی بعد از کسر ماليات، تجزيه و تحليل جايگزينی،تحلیل حسایت، تورم، تجزيه و تحليل در شرايط عدم اطمينان

ریاضی عمومی ( 1و 2)(بر اساس ویرایش دوم و سوم ریاضی استاد آقاسی)

طراح: استاد آقاسی

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

تابع،حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن، انتگرال نامعین و قضيه اساسي حساب ديفرانسيل (صفحه 13 تا صفحه ۲۷۱ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 دوم

ادامه انتگرال(معين، ناسره، کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني) (صفحه 272 تا صفحه ۵۱۹ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق (باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)

4/1 چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس) (ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)

اصول مدیریت و تئوری سازمان

طراح: استاد پرچ

تعداد سوالات:20

1/4 اول

پاره ای از مفاهیم مربوط به مدیریت، مهارت های مدیر، نقش های مدیر، مدیریت و مدیران، کارآفرینی،پاره ای از مفاهیم مربوط به سازمان، استعاره های سازمانی، رهیافت سنتی (کلاسیک)، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی، رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت، دیدگاه های متعدد به نظریه سازمان، نظریه های سازمان و مدیریت، نگاهی کلی بر سیستم ها و مبانی سیستم
1/4 دوم خلاقیت و نوآوری، تصمیم گیری و حل مسئله، مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی راهبردی، معنای اثربخشی، مدیریت محیط، کنترل، علم ارتباطات و کنترل، مروری بر تعریف رفتار سازمانی، ادراک، عدالت، مباحث نوین در تئوری های مدیریت
1/4 سوم عناصر و مفاهیم سازماندهی، مبانی سازماندهی و طراحی سازمان، انواع سازمان ها، تعیین کننده ساختار سازمانی، هماهنگی، ارتباطات، انگیزش، یادگیری، کلیات مدیریت منابع انسانی
1/4 چهارم هدایت و رهبری، قدرت و نفوذ، مدیریت تعارض، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر، تجزیه و تحلیل مراوده ای، گروه و پویایی های گروهی و میان گروهی، تیم، طراحی شغل، مدیریت بهره وری فرد و سازمان، هدفگذاری، نگرش، شخصیت، استرس

اقتصاد خرد و کلان

(عمومی 1 و 2)

طراح:

مهندس پوررستمی


تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

اقتصاد خرد: تقاضا، ،عرضه، ، تعريف تعادل، شرط تعادل، تغيير در نقطه تعادل، انواع تعادل، كشش، نظريه رفتا رمصرف‌كننده : مطلوبيت، منحني‌هاي‌ بي‌تفاوتي، نرخ نهايي جانشيني، شرط تعادل مصرف كننده منحني درآمد مصرف، منحني انگل

(مطابق فصل 1، 2 و 3 کتاب دکتر قاسمی)

4/1 دوم

اقتصاد خرد:(مطابق فصل 4، 5، 6 و 7 کتاب دکتر قاسمی)

نظريه رفتار توليد كننده. تابع توليد، كشش عوامل توليد، بازدهي نسبت به مقياس توليد، منحني بي‌تفاوتي توليد و ويژگي‌هاي آن، نرخ نهايي فني جانشيني دو نهاده، خط هزينه يكسان  تعادل توليد كننده و تغيير در آن، هزينه، منحني هزينه متوسط و نهايي، روابط بين منحني‌هاي هزينه،رابطه منحني‌هاي توليد و هزينه، انواع هزينه در بلند مدت

بازار رقابت كامل: تقسيم‌بندي بازارها، بازار رقابت كامل، شرط تعادل بنگاه‌هاي رقابتي، منحني عرضه بنگاه رقابت كامل، تعادل بنگاه رقابت كامل در بلندمدت، تعادل بلندمدت بنگاه و بازار، صنعت با هزينه‌هاي ثابت، صعودي و نزولي، بررسي اثر برقراري ماليات بر توليد بنگاه

بازار انحصار كامل فروش: تعريف بازار انحصار كامل فروش و شرط تعادل آن، مرز تعادل بنگاه انحصاري در كوتاه مدت، تعادل بلندمدت بنگاه انحصاري سياست تبعيض قيمت، كنترل انحصارگر، علل ايجاد انحصار.

4/1 سوم

اقتصاد كلان: شيوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي: كارگزاران اقتصادي و وظايف آنها – نحوه گردش فعاليت‌هاي اقتصادي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، نشت، تزريق، تفاضاي كل، عرضه كل، تعادل در اقتصاد كلان، حسابداري ملي و شاخص قيمت‌ها: GNP، GDP و ساير شاخص‌هاي اندازه‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، محاسبه شاخص‌ها به قيمت‌هاي بازار و به قيمت عوامل، روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي حساب‌‌هاي ملي، اصل و استثناها در محاسبات ملي، شاخص قيمت، مدل‌‌هاي تعيين درآمد ملي تعادلي

سياست‌هاي مالي: توابع مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، تعيين درآمد ملي تعادلي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، ضريب تكاثر، شكاف ركودي، شكاف تورمي، پاراداكس خست، پايداري و ناپايداري تعادل درآمد ملي، تثبيت كننده‌هاي خودكار

4/1 چهارم

اقتصاد كلان: بازار پول و سياست‌هاي پولي: گردش پول، عرضه و تقاضاي پول  تعادل در بازار پول، تغيير در تعادل بازار پول، ضريب تكاثر پول، سياست پولي و ابزارهاي آن، نظريه‌هاي پولي، قانون گرشام،تعادل همزمان بازار كالا و بازار پول: تعاريف IS و LM، شيب IS و LM، انتقال IS و LM، تعادل همزمان بازار كالا و پول و تغيير آن– كارايي سياست‌هاي پولي و مالي، نظريه‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري: نظريه‌هاي  مصرف. عوامل مؤثر بر مصرف ملي، نظريه مصرف درآمد مطلق، نظريه مصرف درآمد نسبي دوزنبري – نظريه مصرف درآمد دائمي‌– نظريه مصرف سيكل زندگي مورديلياني

نظريه‌‌هاي سرمايه‌گذاري، عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري، نظريه اصل شتاب ساده سرمايه‌گذاري، نظريه كارايي نهايي سرمايه‌گذاري ارزش زماني پول، خالص ارزش حال، نرخ بازدهي داخلي، نظريه‌هاي تورم و بيكاري: تعريف و اندازه‌گيري تورم – اثار و علل تورم – انواع تورم بر حسب علل ايجاد آن – طبقه‌بندي تورم بر حسب شدت و ضعف آن – تعريف بيكاري – نرخ بيكاري و انواع آن – منحني فيليپس.
آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .