صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دوره های تکمیلی
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
     برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 1400 صنایع-دوره تابستان 99
  99/04/10
  در حال تکمیل ظرفیت
 
تکمیل ظرفیت

 

برنامه کلاس های دوره تابستان 99 (آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400)

تعداد ساعت

شروع

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

44 ساعت
4 مرداد

شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 19 الی 22

استاد جهانشاهی

Online

زبان عمومی

24 ساعت اعلام می گردد این کلاس تنها در دوره پاییز برگزار می گردد Online زبان تخصصی

 120 ساعت

2 مرداد

پنجشنبه و جمعه 13:30 الی 18

دکتر ایوزیان

A(Online)

آمار و احتمالات مهندسی

(ویژه)

16 شهریور

یکشنبه و دوشنبه 18:30 الی 21:30

B(Online)
نیمه دوم مهر

پنج شنبه و جمعه 9 الی 13

C
9 مرداد
پنجشنبه و جمعه 13 الی 16:30 دکتر خاکبازان