صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دوره های تکمیلی
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
     رتبه های برتر ارشد صنایع 95 از چه خدماتی استفاده کرده اند؟
  95/04/02

موسسه پژوهش لیست خدمات مورد استفاده توسط رتبه های 1 تا 20 کنکور ارشد مهندسی صنایع را برای شما قرار داده است. تمامی این افراد در آزمون های پژوهش شرکت کرده اند. همچنین رتبه های برتر به طور متوسط از 2.6 کلاس موسسه پژوهش استفاده نموده اند. این آمار خیره کننده حاکی از کیفیت خدمات موسسه پژوهش و کیفیت بالای شرکت کنندگان کلاسها و آزمونهای پژوهش در 7 سال اخیر است.

موسسه پژوهش در سال 90 با کسب 32 رتبه از 50 رتبه ممکن، سال 91 با کسب 66 رتبه از 100 رتبه ممکن، سال 92 با کسب 80 رتبه زیر 20 از 100 رتبه ممکن و سال 93 با کسب 92 رتبه از 100 و سال 94 با 90 رتبه از 100 رتبه ممکن و همچنین سال جاری با 73 رتبه از 80 رتبه ممکن در گرایشات مختلف کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم (1259) برای پنجمین سال پیاپی با بیشترین اختلاف، پیشتاز کلیه موسسات کنکور ارشد است.

خدماتی که رتبه های برتر پژوهش استفاده کرده اند:

ردیف دانشجو رتبه رشته کارشناسی دانشگاه کارشناسی خدمات
1 پوریا رمضانی رتبه 1 بهینه سازی و 1 مالی صنایع امیرکبیر 9 مرحله آزمون (تهران)
2 امیر قهرمانی رتبه 1 سیستم و 1 آینده پژوهی صنایع شریف 9 مرحله آزمون، نکته و تست آمار، تحقیق 1 و 2، ریاضی
3 پژمان آذین رتبه 2 بهینه سازی و 2 مالی و 18 آینده پژوهی صنایع خواجه نصیر 9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، اقتصاد مهندسی، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق، زبان
4 نیما مرادی رتبه 2 سیستم و 4 آینده پژوهی صنایع علم و صنعت 9 مرحله آزمون (تهران)
5 علیرضا استرابی رتبه 2 آینده پژوهی و 6 سیستم  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، ریاضی، گرامر آنلاین
6 سید ابراهیم آل داود  رتبه 3 بهینه سازی و 3 مالی  صنایع علم و صنعت بهشهر
5 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، گرامر فشرده
7 سینا مطلم رتبه 3 سیستم  کامپیوتر علم و صنعت  6 مرحله آزمون (ارومیه)
8 مهران موذنی رتبه 3 اینده پژوهی و 4 سیستم  صنایع گلپایگان  9 مرحله آزمون (اصفهان)
9 بیتا خدا کرمی رتبه 4 بهینه سازی و 4 مالی و 17 سیستم  صنایع الزهرا  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، طرحریزی، موجودی، پروژه، اقتصاد مهندسی، کیفیت، زبان، زبان تخصصی، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق
10 فاطمه علیاری رتبه 5 بهینه سازی و 5 مالی  صنایع شهید بهشتی  9 مرحله آزمون،تحقیق 1،2 ،گرامر فشرده، کیفیت
11 محمد حسین شعبانپور رتبه 5 سیستم و 15 آینده پژوهی  صنایع آزاد قزوین  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، ریاضی، نکته و تست تحقیق، نکته و تست آمار
12 فاطمه امینی رتبه 5 آینده پژوهی و 8 بهینه سازی و 13 مالی  صنایع شریف  9 مرحله آزمون (تهران)
13 آرش عسگری رتبه 6 بهینه سازی و 10 مالی و12 آینده پژوهی و 19 سیستم  صنایع شریف 9 مرحله آزمون (گلپایگان)
14 سيدفاضل فياض رتبه 6 آینده پژوهی و 16 سیستم
 صنایع شریف  9 مرحله آزمون، آمار، ریاضی، نکته و تست تحقیق، نکته و تست آمار، نکته و تست ریاضی
15 امیر رضا زارع رتبه 6 مالی و 10 بهینه سازی و 20 آینده پژوهی  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون (بابل)
16 مهدی شاکری رتبه 7 بهینه سازی و 7 مالی  صنایع شریف  9 مرحله آزمون (بجنورد)
17 سعید دانش شهرکی رتبه 7 سیستم  صنایع تهران  9 مرحله آزمون،آمار و تحقیق 1و2 ، نکته و تست آمار، نکته و تست ریاضی
18 آرین حسین زاده رتبه 7 آینده پژوهی و 11 بهینه سازی و 12 مالی  صنایع علم و صنعت  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2
19 حامد مرادیان رتبه 8 سیستم و 13 آینده پژوهی  صنایع نوشیروانی بابل  9 مرحله آزمون، آمار، ریاضی، فشرده تحقیق، نکته و تست آمار، نکته و تست ریاضی، گرامر فشرده
20 محمد پسران بهبهانی رتبه 8 مالی و 12 بهینه سازی  صنایع تهران  8 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، طرحریزی، موجودی، پروژه، اقتصاد مهندسی، کیفیت، زبان، زبان تخصصی، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق
21 نرجس گنجی رتبه 8 آینده پژوهی صنایع امیرکبیر 9 مرحله آزمون
22 حمید رضا علیرضایی رتبه 9 بهینه سازی و 11 مالی  صنایع علم و صنعت  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2
23 مریم نوذری رتبه 9 سیستم  صنایع شریف  9 مرحله آزمون (تهران)،آمار ، تحقیق
24 سعید جمال زاده رتبه 9 آینده پژوهی و 13 سیستم  صنایع بجنورد  9 مرحله آزمون (تهران)
25 عرفان کوششی رتبه 9 مالی و 13 بهینه سازی  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، اقتصاد مهندسی، گرامر آنلاین
26 مرضیه گودرزی رتبه 10 سیستم  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون ،آمار ،تحقیق ،نکته و تست ریاضی
27 نوید آفتابی  رتبه 11 سیستم   فناوری اطلاعات تبریز  3 مرحله آزمون (تبریز)
28 حامد نصرالهی رتبه 11 آینده پژوهی   برق اصفهان  3 مرحله آزمون، فشرده ریاضی
29 فاطمه ماهرو رتبه 12 سیستم  مکانیک امیرکبیر  9 مرحله آزمون (تهران)
30 آیدین کاظمی رتبه 14 بهینه سازی و 15 مالی   صنایع سمنان  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، کیفیت، ن و ت آمار، ن و ت تحقیق، گرامر فشرده
31 مرضیه احمدی رتبه 14 سیستم  مکانیک اراک  9 مرحله آزمون (اراک)، گرامر آنلاین
32 علی جوانشیر رتبه 14 مالی و 17 بهینه سازی  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون (تهران)
33 محمد صادق حصونی شهر بابک رتبه 15 بهینه سازی و 18 مالی  صنایع علم و فرهنگ  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، طرحریزی، موجودی، پروژه، اقتصاد مهندسی، کیفیت، گرامر فشرده، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق
34 حمیدرضا شکوهی ستا رتبه 15 سیستم  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2
35 فرزاد حیدری رتبه 16 بهینه سازی  صنایع امیرکبیر  9 مرحله آزمون (تهران)
36 میترا رفعت رتبه 16 آینده پژوهی  ریاضی شهید بهشتی  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق 1 و 2، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق، گرامر فشرده
37 مولود طاهری رتبه 17 آینده پژوهی  کامپیوتر خوارزمی  9 مرحله آزمون (آنلاین)
38 راحیل دژکام رتبه 18 بهینه سازی  صنایع سیستان و بلوچستان  9 مرحله آزمون (زاهدان)، گرامر آنلاین
39 علی گائینی رتبه 18 سیستم  صنایع آزاد تهران جنوب  9 مرحله آزمون، آمار، تحقیق، ریاضی، ن و ت تحقیق، نکته و تست آمار، نکته و تست ریاضی، اقتصاد، زبان عمومی، زبان تخصصی
40
مهسا فتح الهی چیمه رتبه 19 بهینه سازی  صنایع خواجه نصیر  9 مرحله آزمون، پروژه، گرامر فشرده
41
عباس فرمانی رتبه 19 مالی  صنایع فنی فومن  8 مرحله آزمون (رشت)
42 نیلوفر قنبری رتبه 20 سیستم  صنایع امیرکبیر  8 مرحله آزمون،تحقیق2 ،نکته و تست تحقیق ،نکته و تست آمار
43 نیلوفر اکبریان رتبه 20 مالی  صنایع فردوسی مشهد  9 مرحله آزمون (بابل)

احتمالا دانشجویان و رتبه های برتر بیشتری هستند که از قلم افتاده و از خدمات آزمون و کلاس پژوهش استفاده کرده اند، چنانچه شما و یا یکی از دوستان شما، از یکی از این خدمات استفاده کرده اند با ایمیل iedepcrm@gmail.com در میان گذارید.

به امید موفقیت دانشجویان پژوهشی در کنکور ارشد 96

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .